… vsaka od treh koreografij Re se nanaša na točno določeno obdobje koreografovih vračanj na azijsko celino …