Predstava More Than Naked in avtorica … (foto: Urška Boljkovac)