Nista bila nominirana, sta pa nastopila Kristjan Burazer in Martina Plohl. (Foto: Marko Mesec)