Jurij Batagelj in Jagoda Štrukelj sta bila spet četrta; julija pa postaneta uradno mož in žena.