Steklena menažerija v koreografiji … (foto: Nada Žgank)