Zoran Plohl in Blaž Pocajt sta poslušala, a rekla nista niti besede.