Fredi Novak (levo) si je skrbno zapisoval misli udeležencev in na koncu na glas povedal, da je za ples potreben denar.