Marko Hren in Anita Vihtelič iz Plesnega mesta, v katerem je treniral par Arh & Matečko.