Škandalozno obnašanje plesnih sodnikov Nine Božič in Damjana Gorjupa

Sebastijan in Dušan Vodlan sta pojasnila dogajanje v Krškem.

"V petek, soboto in nedeljo, od 02. do 04. 03. 2012, smo organizirali in tudi uspešno izvedli 4. Pokal v modernih tekmovalnih plesih, ki je potekal v Športni dvorani Srednje šole v Krškem. Tekmovanje smo izvedli brez težav in z mnogo pohvalami staršev in tudi strokovnjakov. Ponovno je bila velika slabost ta, da je bilo v dvorani v petek in soboto za vse tiste, ki smo predvsem sedeli in tudi tekmovalce nekoliko hladno. Ker nismo imeli podatka o številu tekmovalcev, smo na žalost naredili tudi napako, ko nam je zadnji dan popoldne zmanjkalo diplom. Novi sistem tekmovanja je presenetil tudi nas in smo očitno narobe ocenili, da bo 1500 diplom, ki smo jih naročili za tekmovanje, dovolj. Za to neljubo stvar se opravičujemo tekmovalcem in jih obveščamo, da so se nekatere diplome razdelile že v Murski Soboti, nekatere pa bodo še prišle po pošti. V nadaljevanju vam podajamo nekaj naših mnenj, predlogov in opažanj.
1.    NEPRIMERNO  OBNAŠANJE SODNICE IN DELEGATA
PK LUKEC je že več kot 20 let vzoren organizator plesnih tekmovanj v okviru PZS na vseh treh tekmovalnih področjih (največ ST in LA, potem MTP, v letu 2010 tudi R’N’R). Zadnjih nekaj MTP tekmovanj opažamo izredno zahtevnost in vzvišenost nekaterih sodnikov in delegatov s področja MTP. S podobnim pismom smo ravno tako lansko leto opozarjali na obnašanje sodnikov in delegatov. Očitno ga vsi niso jemali dovolj v opomin in smo bili tudi letos priča za naše mnenje neprimernemu obnašanju. Da ne bomo krivični do ostalih, izpostavljamo dve osebi, s katerima smo imeli na zadnjih nekaj tekmovanjih težave. To sta ga. Nina Božič (sodnica na sobotni tekmi) in g. Damjan Gorjup (delegat na sobotni tekmi).

Nina Božič je bila v Krškem sodnica, ki si jo PK Lukec ne želi več na svojih tekmah.
Kar se tiče ogrevan,ja smo že lani pismeno odgovorili glede hladne dvorane in vam tokrat upam zadnjič navajamo, da hladna dvorana ni direktna krivda organizatorja, saj nimamo dostopa do šolske kurilnice in sistema ogrevanja. Prav tako se po našem poskusu, da bi dvorano šola ogrevala, ni nič zgodilo. Enostavno varčujejo. Toda zgoraj navedeno je malenkost. Omenjena sodnica se je nekulturno obnašala in se spustila na neprimeren nivo glede na to, zakaj je bila na tem tekmovanju. Prav tako se je že na lanskem tekmovanju omenjeni delegat delal norca iz organizatorja in tudi na sobotnem tekmovanju ni posegel v neprimerno komunikacijo omenjene sodnice. Ne bomo na dolgo in široko razlagali, kaj je bilo, ker se iz lanske podobne situacije niste veliko naučili. Mislimo, da imamo vsi veliko več drugega dela, kot da na tak način komuniciramo oziroma sploh ne komuniciramo, prej vse skupaj potisnemo pod preprogo. In ni čudno, da športni ples v zadnjih letih prej nazaduje kot pa kaj drugega. Po specifičnih pravilih za organizatorje MTP tekmovanj, ki so priloga pogodbi o organizaciji tekmovanja, mora organizator sodnikom, delegatu in računski službi v primeru, da je tekmovanje daljše od 6 ur, zagotoviti topel obrok. Našo obveznost smo izpolnili, vse ostalo pa je dobra volja organizatorja in kot taka dodatni strošek le-tega. PK LUKEC bo kot vzorni organizator še vedno kandidiral za organizacijo tekmovanj v MTP in to izključno in samo zaradi tekmovalcev, staršev in ostale javnosti. Vsi ti se vedno radi vračajo na naša tekmovanja. Sodnikom in funkcionarjem MTP pa bomo na naših tekmovanjih, več kot je po pravilih, postregli le v primeru, da se bodo odnosi do organizatorja izboljšali oziroma ob zagotovljenem pozitivnem poslovanju.
Prav tako apeliramo in vljudno prosimo Sodniško komisijo za MTP, da na naša prihodnja tekmovanja ne delegirajo več gospe Nine Božič in gospoda Damjana Gorjupa (oba dobro vesta, zakaj ju ne želimo več na tekmovanjih v organizaciji našega kluba).
Tudi Damjan Gorjup se je vedel sodniški funkciji neprimerno, zatrjujeta Vodlana.
PK LUKEC se trudi organizirati in vzorno pripraviti vsako tekmovanje izključno in predvsem za tekmovalce. Še enkrat poudarjamo, da naša osnovna dejavnost ni organizacija tekmovanj. Upam, da je vsem vam, ki ste odgovorni za delovanje PZS kot celote, to popolnoma jasno. Srčno upamo, da bodo končno tudi nekateri sodniki začeli hoditi na tekmovanja iz srca in ljubezni do športnega plesa in ne zaradi svojih materialnih interesov in drugih osebnih zadoščenj.
2.    MNENJA, PREDLOGI IN POBUDE
a)    Mislimo, da je nedopustno, da nekateri sodniki, predvsem tisti, ki so tudi trenerji, skačejo za mizo in zelo uživajo, ko tekmujejo njihovi tekmovalci, v nasprotnem primeru, ko tekmuje njihova konkurenca ali pa ko tekmujejo tisti tekmovalci iz "vaških klubov", pa so gledališko hladni. Ta neverbalna komunikacija vse pove o takšnem sodniku. Je tudi neverjetna žalitev za vse prisotne in ne samo za tekmovalce. Takšnim sodnikom predlagamo, da si izberejo drugo prostočasno dejavnost, ki jim bo prinesla mogoče še več materialnih koristi.
b)    Prav tako obveščamo vse, da organizator popolnoma nič nima z urnikom, ker ga dobimo od PZS, zato vse tiste, ki na nas naslavljate pritožbe glede urnika in poteka tekmovanja, te v bodoče pošiljajte na pisarno PZS oziroma delegata tekmovanja.
c)    PZS opozarjamo na kratek rok, ki nam je bil postavljen za tretji dan tekmovanja. Sporočamo vam, da če ne bi imeli dobrih odnosov z vodstvom Srednje tehnične šole Krško in Rokometnim klubom Krško, ki tekmuje v prvi državni ligi, ne bi mogli izvesti petkovega tekmovanja. Lahko bi pa šli v Brežice, ampak za ceno 500 evrovna uro. Upam, da se zavedate, koliko bi potem stala najemnina za tri dni tekmovanja in bi bilo zaradi tega tekmovanje nemogoče izpeljati brez velikih izgub.
d.)  Po našem vedenju smo eni od redkih, če ne celo edini, ki na naših tekmovanjih že nekaj let zagotavljamo vsem poleg pijače in hladne prehrane tudi tople obroke. Ponavadi smo to zagotavljali v prostorih športnega objekta. Tokratni gostinec se je zaradi najboljše priprave toplih obrokov odločil za zunanjo ponudbo. To smo tudi med samim tekmovanjem večkrat objavili. Tako da so nekatere izjave, da nismo imeli pripravljene pijače in prehrane zgolj zlonamerne.
e)    Zadnji čas je, da se nekateri trenerji in drugi streznijo in za svoje usluge postavijo primerne cene. Že vrsto let nekateri starši obupavajo, ko spoznajo, koliko morajo plačevati ure za trenerje. Nekaj naših izkušenj s posamezniki nam velevajo, da moramo opozoriti na ta dolgoletni problem. Tokrat opozarjamo brez imen, a bomo v primeru, da se bodo zadeve ponavljale in ne boste ničesar storili v tej smeri, primorani ukrepati s konkretnimi primeri in imeni ter prijavami. Zadeve bomo prepustili službam, ki so za to pristojne na Ministrstvu za šolstvo in šport Republike Slovenije.
f)    In še na kritiko na varnost in ozvočenje. V vsej karieri organizacij tekmovanj nismo prejeli nobene pritožbe na varnost in na kvaliteto ozvočenja. Mislimo, da je jasno, da organizator ne more odgovarjati za morebitne poškodbe oziroma ukradene predmete. Smo pa kot organizator sproti urejali prostore in jih tudi, kolikor se je dalo, čistili. Ne moremo pa preprečiti nekaterim, da mečejo vsemogoče zadeve na tla in v wc-školjke. To je stvar osnovne kulture in vzgoje. Kar se pa tiče ozvočenja, je bilo zelo primerno za tekmovanje, saj smo mnenja, da ni stvar v glasnosti, temveč v slišnosti, to pa je bilo po naše zagotovljeno. Če pa nekateri trenerji na treningih "šopajo ful na glas" in na tak način stimulirajo plesalce, je to njihov problem.
g)    Že od nekdaj imamo občutek, da nekateri trenerji sploh ne pripravijo svojih tekmovalcev in njihovih staršev, v kaj se podajajo. Zato nemalokrat doživljamo začudene poglede, ko prihajajo na tekmovanja. Zato svetujemo, da jim vse zadeve, preden gredo predvsem na prvo tekmo, podrobno vse razložijo.
Za konec bi pa tokrat radi izrazili iskreno spoštovanje do korektnih javnih izjavah posameznih trenerjev, plesalcev in staršev, ki so jih dali za plesni portal Parada plesa. Prisrčen pozdrav. Dušan Vodlan, športni direktor, in Sebastijan Vodlan, predsednik PK Lukec."