Priznanje in nagrada LOK za vse avdiovizualne gibalce! Prijavite se!

Plesalec, koreograf in pedagog Jan Marolt je prejemnik nagrade LOK za kratek plesni film Ubijalci sanj skupaj z Nikolo Janušićem, ki je tudi avtor fotografije.

Do 28. februarja se zbirajo prijave za kandidate za plesno kreacijo na filmskem in AV-področju!

Predsednica sekcije plesnih ustvarjalcev pri Društvu slovenskih avdiovizualnih igralcev Rosana Hribar je sporočila, da se začenja zbiranje predlogov za kandidate za: priznanje LOK za inovativno in perspektivno plesno kreacijo na filmskem in avdiovizualnem področju in nagrado LOK za izjemno plesno stvaritev na filmskem in avdiovizualnem področju.

Rosana Hribar je vodja katedre za sodobni ples na Akademiji za ples in predsednica sekcije plesnih ustvarjalcev pri Društvu slovenskih avdiovizualnih igralcev. (Foto: Drago Videmšek)

Vse podrobnosti pa se glasijo: “Priznanje LOK se podeljuje mladim, perspektivnim plesnim ustvarjalcem, posamezniku* ali skupini, koreografom in/ali plesalcem, ki so v obdobju preteklih treh let ustvarili inovativno, domišljeno in estetsko izvirno plesno kreacijo na področju avdiovizualnih del, ne glede na dolžino, žanr ali zvrst avdiovizualnega dela in prav tako ne glede na žanr ali zvrst plesa. Priznanje se podeljuje vsako leto za umetniške dosežke, posnete v triletnem obdobju od 1. januarja preteklih dveh let do 31. decembra preteklega leta (po tem pozivu v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021). Članstvo v sekciji plesnih ustvarjalcev (v nadaljevanju SPU) Društva slovenskih avdiovizualnih igralcev (v nadaljevanju Društvo DSI) ni pogoj za prejem priznanja.

Na lanski podelitvi: Matjaž Farič, Urša Rupnik, Matjaž Mrak (kreatorji kratkega plesnega filma Cirkulat), Rosana Hribar in Sebastijan Cavazza (foto: Krafft)

Nagrada LOK se podeljuje vrhunskim plesnim ustvarjalcem, koreografom in/ali plesalcem, posamezniku ali skupini, ki so na področju filma in avdiovizualnih del skozi daljše obdobje ustvarili unikatno, avtorsko prepoznavno, vsebinsko zaokroženo in izvedbeno dovršeno plesno stvaritev, ne glede na dolžino, žanr ali zvrst avdiovizualnega dela in prav tako ne glede na žanr ali zvrst plesa. Nagrada se podeljuje vsako leto za umetniške dosežke, posnete skozi daljše obdobje. Prejemniki nagrade so lahko le člani SPU Društva DSI.

Rosana Hribar, Anja in Aljoša Moderndorfer (prejemnika nagrade za film Back) ter Sebastijan Cavazza (foto: Krafft)

Nagrade in priznanje so simbolni. Zoper odločitve o nagradah ali priznanju ni posebne pritožbe. Kandidate za priznanje LOK in nagrado LOK lahko predlaga kdorkoli (tako člani kot nečlani SPU Društva DSI).

Milko Šparemblek je prejel nagrado Lok za življenjsko delo. (Foto: SLOGI)

SPU bo vsako leto podelila dve priznanji LOK, vsaj eno nagrado LOK ter vsako drugo leto bienalno nagrado častni LOK. V letu 2022 bienalna nagrada ne bo podeljena, zato bo sekcija podelila dve nagradi LOK.”

Nagrajeni plesni film Ubijalci sanj Jana Marolta in Nikole Janušiča

Tehnikalijam je treba zadostiti takole. Predlagatelji lahko predloge pošljejo s priporočeno pošto na naslov Društvo DSI SPU, Kersnikova ulica 12, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na elektronski naslov: spu@drustvodsi.si skupaj z obrazložitvijo predloga in posnetkom (izborom posnetkov) AV-del(a). Na poštni ovojnici ali v zadevi e-poštnega sporočila mora biti zapisan pripis z jasno navedenim imenom nagrade ali priznanja (“priznanje LOK” ali “nagrada LOK”). Posnetek AV-del(a) je treba poslati elektronsko (povezava do strežnika, z odjemalnikom datotek idr.) ali izjemoma fizično na USB-ključku oziroma nosilcu slike, ki je trenutno v javni rabi. Dokumentov in gradiv, poslanih po pošti, DSI SPU ne vrača. Predlogi, poslani po roku, ki velja do 28. 2. 2022 do polnoči, ne bodo upoštevani. Komisija bo iz obravnave izločila tudi predloge, ki ne bodo vsebovali obrazložitve in zahtevanih prilog. Društvo DSI bo spoštovalo avtorsko in sorodne pravice ter posnetkov ne bo posredovalo nepooblaščenim osebam ali jih javno objavilo. Društvo DSI bo posredovane podatke varovalo tudi skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Z oddajo predloga na ta razpis predlagatelj sprejema razpisne pogoje.

Rosana Hribar, Jan Marolt, Nikola Janušič in Sebastijan Cavazza (foto: Krafft)

Razglasitev nagrajenk oz. nagrajencev za nagrade in priznanje SPU se opravi na javni podelitvi nagrad, ki se izvede najpozneje do konca meseca julija tega leta. Informacija o prejemnikih nagrad in priznanja pa bo v nadaljevanju tudi javno objavljena na enak način kot ta poziv. Dodatne informacije in pojasnila glede poziva lahko dobite preko elektronskega naslova spu@drustvodsi.si

Lara Šlibar in Tian Ćehić v nagrajenem filmu Missing you

Lanskoletni nagrajenci pa so bili: bienalno nagrado častni LOK za življenjsko delo je prejel plesalec, koreograf, gledališki in filmski režiser Milko Šparemblek; nagrado LOK
za izjemno plesno stvaritev na filmskem in avdiovizualnem področju je prejel kratek eksperimentalni plesno-gibalni film Cirkulat; priznanje LOK za inovativno, domišljeno in estetsko izvirno plesno kreacijo na področju avdiovizualnih del v letu 2021 sta prejela kratka plesna filma Ubijalci sanj in Back. Nagrado občinstva LOK je prejel izvrstni in izvedbeno osupljiv kratek plesni film Missing you. Nagrade so bile podeljene na odprtju v Kranju na festivalu Igralski filmski festival Kranj – Krafft sredi junija.