… ima v zgodovini klasičnega baleta posebno mesto …