Prebujeni zapisi. Legendarni maroltovci bodo v Cankarju spet premikali meje

Premikanje meja v folklorno-plesni dejavnosti je še vedno vodilo Folklorne skupine France Marolt …

V soboto, 21. aprila 2012, ob 19.30 se bo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani zgodil 64. letni koncert največje in ene najstarejših slovenskih folklornih skupin Akademske folklorne skupine France Marolt. Za vse tiste, ki ne boste utegnili v nastopu te legendarne skupine uživati v soboto, bodo maroltovci izvedli ponovitev v nedeljo, 22. aprila 2012,ob 18. uri v Centru kulture Španski borci.
%M1%
Na odru Cankarjevega doma in KD Španski borci se bo tako zvrstilo več kot 100 plesalk in plesalcev, pevcev in glasbenikov.
Maroltovci bodo prikazali slovenski javnosti še neznan program (sedem novih odrskih postavitev), ki temelji na manj znanih opisih plesa na Slovenskem v časopisju in leposlovju od 17. do 19. stoletja. Določeni članki so dostopni samo v arhivih na Dunaju.

… slovenski javnosti prikazalo še neznan program …
Premikanje meja v folklorno-plesni dejavnosti je še vedno vodilo največje in ene najstarejših slovenskih folklornih skupin. Letne produkcije priljubljenih maroltovcev na odru Cankarjevega doma vedno znova presenečajo, poustvarjanje ljudskega plesa, glasbe in oblačilne dediščine pa postavljajo ob bok sodobni odrski umetnosti.
… in zagotovo bodo spet pozitivno presenetili …
Z letošnjim koncertom bo skupina zakorakala na področje še neizkoriščenih možnosti za odrsko uprizarjanje. Rdeča nit Prebujenih zapisov so manj znani opisi plesa na Slovenskem, ki so izšli predvsem v časopisju, rokopisnih zbirkah in leposlovju od 17. do konca 19. stoletja, od katerih so nekateri dostopni samo v arhivih na Dunaju. V zaprašenih arhivih izbrskani zapisi, prebujeni in rekonstruirani za oder, bodo ob bogati kostumografiji, prilagojenem plesnem izrazu in za folklorno občinstvo precej nenavadnih godčevskih sestavih popestrili klasičen folklorni program in morda začrtali prihodnost folklorne dejavnosti.

View Gallery 4 Photos