Goga Stefanovič Erjavec je iniciatorka festivala Korpus.