Ponovno izvoljeni Drago Šulek nadaljuje z žalitvami (II.)

Miha Lampič, predsednik Združenja plesnih sodnikov Slovenije

Miha Lampič preko odvetnika Zdenka Fortunata zahteva objavo popravka k članku Ponovno izvoljeni Drago Šulek nadaljuje z žalitvami, ki je bil objavljen 27.marca 2013 na https://www.paradaplesa.si/?Id=na_spici&View=novica&novicaID=2080.  Popravek objavljamo v celoti in nelektoriran.
"Miha Lampič, predsednik Združenja plesnih sodnikov Slovenije je bil odločen, ne agresiven, pri zavrnitvi kandidata za predsednika PZS, Mekicar Smiljana. Kot razlog je navedel kandidatovo obreganje ob sodniško organizacijo v širši javnosti, ne da bi prej uporabil legitimne poti znotraj PZS za ureditev kakršnihkoli zadev, ki se mu zdijo problematične, kar bi lahko, saj je član enega od društev včlanjenih v PZS. Na skupščini se je zavzemal za predsednika, ki ni samo sposoben menedžer (čeprav je tudi to dobrodošlo), ampak predvsem nekdo, ki vzbuja kredibilnost, zaupanje in ima povezovalne sposobnosti."