Pod streho prvi diplomanti Ambroževe Akademije za ples

Nasmehi na obrazih prvih diplomantov Akademije za ples. (Foto: Tereza Poljanič)

V študijskem letu 2010/2011 se je nekaj študentov Akademije za ples pošteno potilo, učilo in trudilo opraviti čim več izpitov za zaključek študija na prvi slovenski Akademiji za ples v Ljubljani. Tako je osem kandidatov do 30.9.2011 oddalo osem diplomskih nalog. Naloge bodočih diplomantov so zajemala različna področja – od procesa ustvarjanja do prvih učbenikov in skript s plesno pedagoškega ter glasbenega področja.

Plesalec argentinskega tanga Blaž Bertoncelj sprejema diplomo iz rok dekana Tomaža Ambroža.
Nastala so dela: Priročnik za Osnove glasbene teorije za plesalce 1, avtorja Ivana Mijačevića, Priročnik za osnove mehanike in tehnike v standardnih plesih, avtorice Nataše Ambrož, Pedagoški in praktični pristopi pri plesu za otroke, avtorice Metke Mesesnel Bizilj, Čas in prostor v sodobni plesni predstavi in video plesu, avtorice Nataše Tovirac, Promocija plesa v slovenskih medijih, avtorice Barbare Drnač, Sodelovanje med koreografom sodobnega plesa in skladateljem ter vloga koreografa sodobnega plesa kot skladatelja v nastajanju koreografije in njene glasbene podlage, avtorja Marka Urbaneka, Razumevanje odnosa med sodobnim plesom, performansom in kostumografijo v procesu nastajanja koreografije, avtorja Igorja Sviderskega, poleg tega pa je nastala še raziskovalna naloga diplomsko delo Blaža Bertonclja z naslovom Pilotska raziskava plesno gibalnih in socialnih vidikov aplikacije argentinskega tanga v populaciji gluhih.
Prvi diplomanti Akademije za ples od leve proti desni: zastopnica Barbara Močan, Nataša Tovirac, Blaž Bertoncelj, Barbara Drnač, Ivan Mijačevič, Nataša Ambrož, Igor Sviderski, Metka Mesesnel Bizilj in dekan Tomaž Ambrož.
Ob tem je bil objavljen tudi prispevek raziskave in intervju z avtorjem dela ter zastopnico Akademije za ples, Barbaro Močan za Zvezo gluhih in  naglušnih, prispevek pa si lahko ogledate tudi na www.zveza-gns.si, Gluhi plešejo tango.
Mentorji, ki so pripomogli k uspešnemu zaključku in oddaji diplomski del diplomantov, pa so bili Tomaž Ambrož, Brina Vogelnik Saje, Nina Mavec Krenker, Brane Završan, Ingrid Radman in Andreja Podlogar.
Zastopnica Akademije za ples z urednico spletnega portala, ki ga pravkar berete, Barbro Drnač.
Tako so po zaključku prve stopnje visokošolskega strokovnega študijskega programa Ples, koreografija, ki je bil akreditiran 19. decembra 2009 s strani Sveta RS za akreditacijo Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, bile podeljene prve diplome z državno priznanim programom s področja plesa. Prve slovenske plesne diplome pa je v petek, 22.6.2012, na Slavnostni podelitvi diplom na Akademiji za ples v Ljubljani podelil prvim diplomiranim plesalcem, koreografom dekan Tomaž Ambrož, ki je bil ob tej priložnosti neizmerno ponosen in zadovoljen s prikazanim znanjem diplomiranih plesalcev, koreografov. V svojem kratkem govoru se je dotaknil naših prvih skupnih študijskih začetkov in pozval k nadaljnjemu študijskemu razvoju ne samo slovenskega, temveč plesa doma in v svetu.
Med diplomantke se je vpisala tudi plesna pedagoginja Metka Mesesnel Bizilj.
View Gallery 5 Photos