Miha Vodičar in Nadija Bičkova sta dosegla komaj devetindvajseto do trideseto mesto.