Martina Plohl in Kristijan Burazer sta skoraj nastopila na evropskem prvenstvu.