Sebastijan Vodlan nadzira še zadnje adaptacijske elemente.