Ekipa PK Lukec s predavateljem Aleksandrom Josipovičem.