Mala Kline v predstavi Eden. (Foto: Thomas Lenden)