Kozmogonija se je napotila v mitično oznanjene primitivne skupnosti…