Največ točk sta zbrali Ema Žurej in Vita Vybihal iz Harlekina.