Rimska ali mlečna cesta – naš dom in ples pripravnic.