Plesalci oddelka za sodobni ples razprodali Cankarjev dom

In vendar se vrti! tudi za podmladek slovenskega sodobnega plesa.

V sklopu Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana je organiziran tudi program plesnih pripravnic in Oddelek za sodobni ples, ki ga vodi pedagoginja in koreografinja Jana Kovač Valdes. Eppur si muove … In vendar se vrti! nosi naslov idejni projekt Jane Kovač Valdes, javni letni nastop, ki je stekel v začetku aprila na odru prepolne Linhartove dvorane, in to v dveh večerih.

Pedagoginja in koreografinja Jana Kovač Valdes že vrsto let vodi Oddelek za sodobni ples na ljubljanskem KGB.
V trinajstih plesnih temah, ki so pričarale spoznanja in dognanja o prvih zvezdoslovcih, o Galileju in Koperniku, o našem Soncu, Luni, meteorskem roju Perzeidi, o Jupiterovem satelitu IO, o ozvezdju Malega medveda, o Rimski stezi, o poteh Planemov – klateških planetov, Supermasivni ČB luknji, o Soncu v letu 2031 …, so zaplesali otroci druge in tretje pripravnice, poučno pa razmišljali in plesali učenci od 1. do 6. razreda. Koreografije za pripravnice sta postavili Jana Kovač Valdes in Sabina Selan, medtem ko so koreografije razrednih predstavitev pripravile poleg Jane (1.,2.,3. razredi) še Sabina Schwenner (4.,5. razredi) in Jelena Milovanović (6. razred).
Smo sami v vesolju, so se spraševali plesalci tretjega razreda.
V tej poučni, plesno domišljeni in vzorno pripravljeni predstavi je nastopilo nekaj manj kot dvesto otrok v igri z izbranimi rekviziti, ličnih kostumih ( kostumografija in izdelava Marija Pogačnik, Jana Kovač Valdes); konstruktivna tematsko pripravljena projekcija pa je bilo delo Sama Gosariča in Jelene Milovanović. Eppur si muove … In vendar se vrti! je ne le sila domiselna motivacija, ki bodri plesno ustvarjalnost in gibalno razigranost,  ampak predvsem učna ura, kjer si ples in znanost podajata roke in se spodbujajo tako miselni kot gibalni potenciali otrok.
Plesni Meteorski roj.
Mladi plesalci baletne šole (o njih bom pisala v naslednjih dneh) in Oddelka za sodobni ples KGB Ljubljana se že drugo leto predstavljajo na odru Linhartove dvorane, in tokrat je v štirih predstavah okoli 400 otrok privabilo praktično 2500 gledalcev; svojevrstni rekord, gojen v dolgoletnem delovanju te šolske institucije, ki se je zasnovala po drugi svetovni vojni in  je delujoča že praktično 63 let.
Začetek začetka in 4.a razred.
V Ljubljani se je oktobra 1948 konstituirala prva nižja baletna šola, ki je v letu 1951 dobila novi organizacijski status – Srednja baletna šola, ko pa se je osnovala prva državna glasbena šola leta 1953, se je ta priključila obstoječi baletni šoli in od takrat dalje se balet in pozneje sodobni ples poučuje na glasbenih šolah. Plesna pedagoginja in koreografinja Živa Kraigher je leta 1953 osnovala Oddelek za izrazni ples pri Pionirski knjižnici Ljubljana, v šolskem letu 1063/64 pa ta oddelek postane del Zavoda za glasbeno in baletno izobraževanje Ljubljana/ZGBI.
Rimska ali mlečna cesta – naš dom in ples pripravnic.
Živa Kraigher je oddelek vodila vse do svoje upokojitve 1979, ko ga je prepustila svoji učenki profesorici Vilmi Rupnik, ki ga je nato v letu 1996 predala Jani Kovač Valdes. V procesih novih organizacijskih oblik in sodobnih trendov pa se je Oddelek  za izrazni ples preimenoval v Oddelek sodobnega plesa in plesnih pripravnic.
Ozvezdje malega medveda in plesna pripravnica. (Foto:Sašo Štih)
                                             

View Gallery 7 Photos