… in gonilni sili skupine režiserja Alain Platel in Frank van Laecke …