Ples je in bo ostal eno najboljših medicinskih zdravil! 29. april − mednarodni dan plesa.

Friedemann Vogel (foto: Youn Sik Kim)

Ob svetovnem dnevu plesa dr. Henrik Neubauer in baletni plesalec Friedemann Vogel

Danes je mednarodni dan plesa! Za praznovanje tega dneva je zaslužen slovenski koreograf, plesalec, režiser, publicist, zdravnik dr. Henrik Neubauer, ki je pred več kot štiridesetimi leti prepričal mednarodni gledališki inštitut pri Unescu, da je 29. april postal mednarodni dan plesa. Dr. Henrik Neubauer bo tudi slavnostni govorec na današnji prireditvi, ki jo lahko spremljate od 14. ure dalje na spletnem naslovu www.international-dance-day.org

Spremljajte dogajanje na www.international-dance-day.org.

Ob tej priložnosti je napisal naslednji govor: “Dragi plesni kolegi, baletomani in vsi prijatelji naše edinstvene baletne umetnosti! Vsekakor je čudovito videti, kako se je naša ideja izpred več kot 40 let razširila po vsem svetu in vsako leto bolj in bolj cveti. Ko sem leta 1980 v Varni v Bolgariji na sestanku Plesnega odbora predlagal, da bi plesu posvetili en dan, so ga vsi člani odbora s takratnim predsednikom Jurijem Grigorovičem podprli z velikim navdušenjem. Naš madžarski prijatelj je predlagal 29. april, datum rojstva velikega baletnega reformatorja JeanGeorgesa Noverra. Pred štiridesetimi leti je bilo le nekaj dni v letu, ki so bili posvečeni nekemu dogodku, medtem ko je dandanes že vsak koledarski dan napolnjen s kakšnim spominom. Toda to je bil šele začetek. Potrebni so bili veliki napori, da smo prepričali izvršni odbor, zlasti na madridskem kongresu naslednje leto, leta 1981. Prvi odziv je bil negativen, vendar smo na koncu dobili dovoljenje, da ga proslavimo, vsak v svoji državi, in res je bilo vredno, da smo se borili za ta dan. V čast mi je povedati, kako vesel sem, da je od prvih osmih držav, ki so ga praznovale leta 1982, ta dan danes priznan in uveljavljen v celotni mednarodni plesni skupnosti. Prvo sporočilo je bilo napisano leta 1982, do zdaj pa imamo 40 sporočil uglednih plesnih osebnosti, kot so Yuri Grigorovitch, Robert Joffrey, Merce Cunningham, Hans van Manen, Maja Pliseckaja, Maurice Béjart, Alicia Alonso, Jiři Kylián in mnogi mnogi drugi. A ples seveda ni enodnevni dogodek, plešemo skozi celo leto. Kot je lepo rečeno na spletni plesni platformi pri nas: Vsak dan brez plesa je izgubljen dan! Zato se moramo zavedati, da nam ples pomaga premagati tudi vse te današnje dni, ki predstavljajo omejitve v našem življenju. Ples je in bo ostal eno najboljših medicinskih zdravil. Danes le v skromnih pogojih, vendar sem prepričan, da bo prišel dan, ko bo ples spet uspel zasijati v vsem svojem sijaju in v vseh raznolikostih kot ena naših najstarejših umetnosti.

Dr. Henrik Neubauer na snemanju Parade plesa letos marca (foto: Lea Slapar)

Dear dance colleagues, balletomanes and all friends of our unique ballet art! It is definitely great to see how our idea from more than 40 years ago has spread all over the world, and is every year flourishing more and more. When in Varna in Bulgaria, at a Dance Committee meeting in 1980, I had proposed to devote one day each year to dance, all the members of the committee with its president at that time, Jury Grigorovitch, supported it with great enthusiasm. Our Hungarian friend proposed the 29th April, the date of birth of the great ballet reformer Jean-Georges Noverre. Forty years ago, there were only a few days of the year that were dedicated to some event, while nowadays, already each calendar day is filled with some remembrance.
But that was only the beginning. A great effort was needed to convince the Executive Committee, especially at the Madrid Congress the following year, in 1981. The first reaction was negative, but at the end we received the permission to celebrate it, each one in our respective countries, and it was really worth to fight for this day. It is my privilege to tell you how happy I am that, from at first eight countries who celebrated it in 1982, this day is now recognised and established throughout the entire international dance community. The first message was written in 1982, and up to now we have 40 messages written by prominent dance personalities, such as Yuri Grigorovitch, Robert Joffrey, Merce Cunningham, Hans van Manen, Maja Plissetskaya, Maurice Béjart, Alicia Alonso, Jiři Kylián, and many many others. But dance, of course, is not a one-day happening, we are dancing throughout the whole year. As it is nicely said at an internet dance platform in our country: Each day without dance is a lost day! Therefore, we should be aware that dance helps us also to overcome all these present days, which represent limits in our life. Dance is and will remain one of the best medical remedies. Today only in modest conditions, but I am sure that the day will come, when dance will again manage to shine in all its splendour and in all its diversities, as one of the oldest arts of the human being.”

Bolero v izvedbi Friedemanna Vogla

Letošnji svečani pišoči plesalec, ki svetu sporoča svojo poslanico, pa je baletnih stuttgartskega baleta Friedemann Vogel, ki v prevodu dr. Neubauerja pravi takole: “Vse se začne z gibanjem – nagonom, ki ga imamo vsi – in ples je gibanje, oplemeniteno za sporazumevanje. Čeprav je brezhibna tehnika pomembna in prepričljiva, je nazadnje bistveno tisto, kar plesalec izraža v okviru gibanja. Kot plesalci smo nenehno v gibanju in skušamo ustvariti te nepozabne trenutke. Vsak plesalec si ne glede na plesno zvrst prizadeva doseči to. Ko torej naenkrat ne smemo več nastopati, ko so gledališča zaprta in festivali odpovedani, se naši svetovi ustavijo. Ni fizičnega stika. Ni predstav. Ni občinstva. Plesna skupnost še nikoli v novejši zgodovini ni bila tako kolektivno izzvana, da ostane motivirana in najde svoj razlog, da obstaja. A prav takrat, ko nam je odvzeto nekaj dragocenega, resnično cenimo, kako pomembno je tisto, kar počnemo, in koliko ples pomeni družbi na splošno. Plesalce pogosto častijo zaradi njihovih fizičnih zmožnosti, dejansko pa nas še bolj krepi naša duševna moč. Verjamem, da nam bo ta edinstvena kombinacija telesne in psihološke spretnosti pomagala premagati vse in se spet postaviti na noge, da bomo še naprej plesali in še naprej navdihovali.”

Jaz pa dodajam: Naj živi ples in plesna umetnost ne samo na današnji dan!