Pionirska zmagovalca Glib Paršakov in Kiara Rosa Švarc.