Sestri Neli in Patricija Crnkovič plešeta moderne tekmovalne plese in balet.