Neli in Patricija Crnkovič ter Varja Vitorovič in Rok Cerkvenik v Paradi plesa. (Foto: M. Orašanin)