Avtorska predstava Oceanija je prispevek k zavedanju o čistem oceanu.