Nič čakat! Prijavite se na Gibanico in na razpis Plesnega Teatra Ljubljana

Poziv na prvenec in Gibanico je odprt.

Dragi plesni ustvarjalci, pred vami sta dva razpisa, na katera se lahko prijavite in postavite na ogled svojo kreacijo. Prvi je plesni prvenec Plesnega teatra Ljubljana, in sicer za obdobje 2019, 2020 in 2021. "Plesni Teater Ljubljana že od ustanovitve leta 1984 spodbuja perspektivne sodobne plesne umetnike k ustvarjanju in izvedbi prvega avtorskega plesnega projekta na profesionalni ravni v Plesnem Teatru Ljubljana. V slovenskem sodobnem plesnem prostoru je večina vseh, danes uveljavljenih koreografov in tistih, ki to postajajo, svoj avtorski prvenec izvedla prav v Plesnem Teatru Ljubljana. Plesni Teater Ljubljana bo izbranemu ustvarjalcu zagotovil mentorstvo izkušenega plesnega ustvarjalca ter omogočil produkcijo in uprizoritve na odru Plesnega Teatra Ljubljana.

Veronika Valdes je ena od ustvarjalk, ki je imela možnost kreirati plesni prvenec v Plesnem Teatru Ljubljana.

Plesni Teater Ljubljana bo v obdobju 2019–2021 vsako leto produciral najmanj en plesni Prvenec PTL, skupaj najmanj tri plesne prvence. Na razpis se lahko za leta 2019, 2020 in 2021 prijavijo vsi profesionalni plesni ustvarjalci, ki še niso realizirali avtorskega projekta v PTL. Izbor plesnih prvencev bo opravil Umetniški svet PTL. Razpisni kriteriji: inovativen in prodoren avtorski plesni pristop, jasna vsebinska in oblikovna zasnova. Prijava mora vsebovati: izpolnjen prijavni obrazec, koncept prijavljenega projekta, reference avtorja/-jev (izobrazba, dosedanje delo, dosežki, ipd.) in reference sodelavcev," sporoča Živa Brecelj, šefica PTL-ja, ki prijave sprejema na naslov: Plesni Teater Ljubljana, Metelkova 6, 1000 Ljubljana ali po e-pošti: info@ptl-lj.si. Rok prijave je 5. september. pazite pa na opombo, ki pravi, da bo umetniški svet PTL (žal ne vem, kdo so člani) obravnaval samo popolne prijave, ki bodo ustrezale razpisnim pogojem in bodo oddane v predpisanem roku. O odločitvi bodo obveščeni vsi prijavitelji 14 dni pokončanem razpisu.

Živa Brecelj, vodja Plesnega Teatra Ljubljana, vabi k prijavi.

Naslednja prijava pa ima daljši prijavni rok, in sicer 5. oktober. To je povabilo na 9. festival Gibanica – Bienale slovenske sodobne plesne umetnosti. Gibanica bo potekala med 27. februarjem in 2. marcem 2019 v izvršni produkciji Društva za sodobni ples Slovenije in koprodukciji Cankarjevega doma, zavoda Bunker, Plesnega Teatra Ljubljana, Zavoda En-Knap, zavoda Maska, Plesne izbe Maribor, zavoda Emanat, Društva Pekinpah, Društva Nagib ter Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Pri Gibanici pa se ve, kdo so tisti, ki se bodo ali pa ne bodo odločili za vašo prijavo: "Enotni program 9. Gibanice bo v celoti izbrala tričlanska selektorska komisija v sestavi: Claire Verlet (Francija), Ivana Ivković (Hrvaška) in Petra Pikalo (Slovenija). V uradni program, ki bo potekal v dvoranah Cankarjevega doma, Stare mestne elektrarne – Elektro Ljubljana, Plesnega Teatra Ljubljana in Španskih borcev, je lahko izbranih največ osem predstav po izboru selektorjev. Za prizorišča predstav, izbranih v program, bomo skupaj z vami, producenti, poskrbeli za profesionalno tehnično izvedbo. Prosimo pa vas, da si v matičnih gledališčih ali uprizoritvenih prostorih v času 9. Gibanice prihranite proste termine za morebitno izvedbo. Ker želimo, da tudi vi dejavno sooblikujete 9. Gibanico, vas vabimo, da nam do 5. 10. 2018 na kultura_org@yahoo.com pošljete prijavo, ki mora vsebovati: natančno izpolnjen prijavni list v slovenščini in angleščini, tehnični ‘rider’  – če slednjega nimate, izpolnite formular, delujočo povezavo na posnetek predstave v visoki resoluciji, ki je lahko objavljena na Vimeu, YouTubu ali kakšni drugi spletni strani. Spletna povezava mora delovati do 30. 11. 2018. Povezave kot so dropbox, google drive, wetransfer ipd. niso primerne. Vsaj tri visokoresolucijske fotografije z navedbo njihovega avtorja.

Petra Pikalo (levo) bo ena od selektoric Gibanice.

Prijavni list je treba izpolniti v slovenskem in angleškem jeziku," sporoča PR-predstavnica Gibanice Urška Comino in opozarja na še nekaj pogojev: "Kot producent ali avtor lahko prijavite predstave, ki niso bile prijavljene ali izvedene na 8. Gibanici in so bile premierno predstavljene po 15. 10. 2016 oz. bodo  premierno izvedene in ustrezno dokumentirane pred 5. 10. 2018. Nepopolne prijave bodo zavrnjene. Preostali pogoji za prijavo na 9. Gibanico so: predstava se lahko v celoti izvede v terminih Gibanice 27. 2.–2. 3. 2019; prijavljeno delo je končana produkcija (celostna oziroma izdelana predstava). Finančni pogoji: predstavam, izbranim v program, bodo izplačani enotni avtorski honorarji za izvajalce, koreografe in tehnično ekipo, pokriti bodo potni stroški za tuje plesalce in organizirana ugodna nastanitev za tuje plesalce. Producente ali avtorje predstav, izbranih v program, bomo pisno obvestili do 15. 11. 2018. Dodatne informacije dobite na tel. 041 924 515 oglasila pa se bo Mojca Zupanič."

Prijave na Gibanico sprejema Mojca Zupanič. (Foto: Nada Žgank)

Tako. Veselo na delo, čeprav vam je morda šinilo skozi možgane, da je vse brez zveze, da je vse vnaprej dogovorjeno, da se na Gibanici itak ne pleše več (se z vašim pomislekom absolutno strinjam), ampak saj veste kdor ne ‘riskira’, ne ‘profitira’. Slovenija in tujina želita videti slovensko plesno ustvarjalnost! Negativne sile sodobnega plesa pa bomo že premagali!

View Gallery 5 Photos