Župan Kočevja v plesnem elementu. Bravo za inventivnost in pogum. (Foto: Ksenija Ostrelič)