Predsednik državnega zbora Janko Veber je nagovoril plesalce nam pa priznal, da tudi rad pleše, najraje fokstrot.