Miša Cigoj in Nika Bagon sta nastopila v črni opravi.