Predstava 33 obratov je kompleksen umetniški dogodek.