Balerina Sanja Neškovič Peršin je avtorica uspešnega performansa 33 obratov.