Mimi Marčac Mirčeta je bila v Rusiji glavna sodnica.