Na krožniku se znajde tudi ne preveč zdrava posebna salama.