… tu je telo s tikom, “napako”, ki ga predstava poglablja …