… gre za odnos znotraj telesa in odnos do metamorfoz, ki jih življenje zada telesu …