Kostumi so še pripomogli k neprepoznavnosti plesnega dogajanja na odru.