Združene graške in mariborske baletne moči na poklonu po premieri.