Karmen Arko zavaja. Zoran Kljun in Bolero bolj dodelana

Kočevski maturanti bodo plesali v ritmu plesne šole Bolero.

Predsednica plesnega kluba Jasmin Karmen Arko je z odprtim pismom medijem in veljakom v Kočevju razburkala tamkajšnjo sredino. Koordinatorica maturantskega plesa za to leto profesorica Marjeta G. Markovič in v.d. ravnateljica Gimnazije in srednje šole Kočevje mag. Meta Kamšek sta nam poslali dopis, ki ga objavljamo v celoti.

V.d. ravnateljica mag. Meta Kamšek.
"V dopisu, ki ga je gospa Karmen Arko naslovila na kočevski Občinski svet in nekatere medije, so številne neresnične trditve, zato smo dolžni pojasniti, kako je potekala izbira ponudnika za organizacijo in izvedbo letošnjega maturantskega plesa. Plesna šola Jasmin je letos prvič poslala na šolo svojo ponudbo. Jasmina Arko, s katero sva se o tem pogovarjali oktobra na naši šoli, je poudarila, da z organizacijo maturantskega plesa še nimajo izkušenj in da bo to njihova prva tovrstna prireditev. Do konca novembra sta po elektronski pošti na šolo prišli dve ponudbi: plesne šole Jasmin ter plesne šole Bolero. Na sestanku v decembru sta bili obe ponudbi najprej predstavljeni vsem razredničarkam, predstavnikom staršev in dijakov iz vseh petih zaključnih letnikov. Ugotovili smo, da je ponudba plesne šole Bolero bolj dodelana, cenovno nekoliko ugodnejša, s številnimi referencami šol, s katerimi že sodelujejo, in s potrdilom Obrtne zbornice Slovenije, da je Bolero dobra plesna šola. Na sestanku smo sklenili, da bomo razredničarke obe ponudbi predstavile vsem dijakom na razredni uri in da bodo dijaki glasovali o tem, katero plesno šolo želijo. Z veliko večino so izbrali ponudbo plesne šole Bolero. Dijaki zaključnih letnikov so inteligentni, polnoletni mladi ljudje, ki so sposobni sami oceniti, primerjati in izbrati ponudbo, ki jih je bolj prepričala. Ker se je velika večina dijakov odločila za ponudbo Bolera, obeh plesnih šol na dodatne predstavitve nismo vabili. V ponudbi plesne šole Jasmin sodeluje malo kočevskih podjetij, saj ponudniki hrane, glasbena skupina ter oseba za vodenje programa niso iz Kočevja. Zato zavračamo trditve, da naša šola onemogoča posle in uspeh kočevskim podjetjem. Maturantski ples je prireditev, ki jo v celoti plačajo dijaki in njihovi starši. Pred nekaj leti so starši izrazili nestrinjanje ob tem, da jim šola predstavi organizacijo maturantskega plesa kot izvršeno dejstvo. Zato smo se odločili, da ustanovimo komisijo razrednikov zaključnih letnikov, predstavnikov staršev in dijakov, ki izberejo organizatorja plesnih vaj – četvorke in maturantskega plesa. Razredniki, učitelji in ravnateljica smo povabljeni samo kot gostje. Šola nastopa samo v vlogi koordinatorja prireditve, zato zaposleni Gimnazije in srednje šole Kočevje v celoti zavračamo trditve, da kakorkoli vplivamo na to, katera plesna šola bo izbrana. Opredeljevanje, da debata o tržni ekonomiji ne pride v poštev, vrednotenje naše vesti in občutka pripadnosti« pa so kategorije, o katerih si avtorica dopisa verjetno ne more vzeti pravice, da bi o njih vehementno presojala. Običajno je za obstoj dobrih poslovnih odnosov potrebno vzpostaviti primeren odnos in zaupanje."