Miodrag Kastratovič nadaljuje slabo organizacijo, ki jo je prevezel od…