Menjava straže mladinska formacija Bolera na majhnem odru in peto mesto v Evropi.