Gib in njegova sled

… (Foto: Kristina Bursać)

V četrtek, 7. junija 2018, smo v Centru kulture Španski borci skočili v srednji vek z učenci 2. b in 4. a razreda Osnovne šole (OŠ) Trnovo in s skupino otrok iz Vrtca Trnovo. Ogledali smo si projekcijo filma Skok v srednji vek. Idejna zasnova in izvedba projekta: dr. Vesna Geršak, docentka za področje plesnega izražanja, UL PEF; vodja projekta: Nuša Jurjevič, študentka magistrskega študija, UL PEF in ALUO; študentke 3. letnika predšolske vzgoje UL PEF pri predmetu plesno gledališče pod mentorstvom Vesne Geršak; Urša Rupnik, koreografinja, Studio za svobodni ples, društvo, Lado Jakša, skladatelj in izvajalec lastne glasbe, Ema Marinčič, višja kustosinja pedagoginja, MGML, Anita Godler, učiteljica 2. b razreda OŠ Trnovo, Karmen Baloh, učiteljica 4. a razreda OŠ Trnovo, in Teja Tomažič ter Niko Klemenčič, vzgojitelja v Vrtcu Trnovo. Na odru so nas pozdravile ‘duhinje’ preteklosti, ki so se v odrski megli razpršile v prostor, fantje in dekleta so gradili obzidje in obrambni stolp iz svojih teles, ki se je potem tudi zrušil s padci znotraj kroga in izven kroga, vsak drugače in vsak drugam. Zaplesali so prefinjene korakce grajskih gospodov in gospodičen v dveh nasprotnih vrstah, in predšolski otroci so prišli na oder vsak s svojim grbom v obliki ščita, kukali na eni in drugi strani, vsak izza svojega, kot da bi jih zanimalo, kako se bo občinstvo navduševalo nad njimi. Vmes pa so se sprehajali tudi zmaji različnih velikosti in oblik, sestavljeni iz več učencev, plesalcev.

To je bil samo simpatičen uvod v živo, ki so ga uprizorili isti otroci, ki so sodelovali v projektu, in tudi svoje raziskovanje življenja v srednjeveški Ljubljani zabeležili na filmski trak (režiserka: Simona Jerala, direktorja fotografije: Boris Glišić, Tomaž Zajelšnik, snemalec: Darej Šömen, snemalca zvoka: Luka Furlan, Jaka Pipan, montažer: Darej Šömen, oblikovalec zvoka: Luka Furlan, avtor glasbe: Lado Jakša, producent: Darej Šömen, produkcija: Warehouse Collective).

Posnetek na platnu je prikazal proces raziskovanja od razstavljenih srednjeveških predmetov v muzeju, glasbene delavnice z Ladom Jakšo ob uporabi srednjeveških glasbil, likovne delavnice z Nušo Jurjevič, raziskovanje obzidja Ljubljanskega gradu in izhodnega rova. Na dvorišču so se učili dvornega plesa, skozi ustvarjalni gib ob pomoči študentk in Urše Rupnik raziskovali okolico Gradu, Čevljarski most, vodnjake v srednjeveški Ljubljani … Po predstavitvi pa so nam postregli s srednjeveškimi piškoti iz pire in cimeta. Na videu so med posnetki raziskovanja ‘in situ’ (na kraju samem, op. p.) mentorji na kratko predstavili pomen svojih delavnic znotraj projekta Pedagoške fakultete Gib in njegova sled, ki ga vodi dr. Vesna Geršak v sodelovanju z omenjenima šolo in vrtcem ter z Mestnim muzejem, ki razstavlja arheološke najdbe srednjeveške Ljubljane.
Projekt vključevanja plesne umetnosti v učni proces smo tokrat videli že četrtič zapored. Vsako leto sodeluje več razredov prve in druge triade Osnovne šole Trnovo v Ljubljani, ki hkrati spoznavajo svet skozi ta projekt na izkustven način. Letos so se vključili tudi otroci Vrtca Trnovo, skupina Ribice z vzgojiteljico Tejo Tomažič in vzgojiteljem Nikom Klemenčičem.

Najstarejši so rezultate svojega dela v minulih projektih pokazali že na različnih prizoriščih (OŠ Trnovo, UL PEF, Mestni muzej), letos pa za nagrado in v izziv vsem veliko doživetje: odrska izkušnja, kjer čas izgubi svoj pomen in kjer so dimenzije odra povsem nekaj drugega kot običajni prostori. Četrtošolci že obvladajo principe ustvarjanja, mlajši jim zvesto sledijo pri drugih vsebinah. Znotraj projekta so predlani odkrili enega za ples zelo nadarjenega fantka, naslednji korak pri otrocih, ki so letos stari deset let, je, da bodo tudi ti ustvarjalci potrebovali vsaj osnovno plesno tehniko, da bodo svoje telo ozavestili plesno. Morda bi morali zanje organizirati v šoli kar celoletni krožek plesa, vzporedno z raziskovanjem novih vsebin skozi ustvarjalni gib v razredu, ki jih pripravljajo glede na temo razstave v Mestnem muzeju.

V teh štirih letih je zrasel vzorčni model sodelovanja med učiteljicami prve in druge triade v OŠ in otroki, Pedagoško fakulteto – študentkami programa predšolska vzgoja – izbirni modul plesno gledališče, in študentkami razrednega pouka ter umetniki, ki projekt dopolnijo in zaokrožijo do te mere, da je lahko na ogled širšemu občinstvu, ob tem pa so otroci še vedno spontani, hkrati tudi suvereni v gibanju. Otroci na kinestetičen način spoznavajo nove vsebine, in takšno učenje je prav gotovo zanimivejše, bolj doživeto, globlje osmišljeno kot učenje v šolskih klopeh ter zato tudi trajnejše.

V prihodnje bi bilo smiselno vpeljati še ‘vzporedno ekipo’ za prenos takega modela poučevanja tudi v druge osnovne šole.  Potrebujemo več ustvarjalnosti, sodelovanja, spontanosti, veselja, igrivosti ob zelo zavzetem delu in spoznavanju novih učnih ter življenjskih vsebin. Vsem ustvarjalkam in ustvarjalcem želimo še veliko poguma in delovne vneme pri nadaljnjem razvijanju projekta in širjenje v za to zainteresirana okolja.

… Vesna Geršak, Urša Rupnik in Ema Marinčič. (foto: Kristina Bursač)

Predstavo so omogočili oziroma finančno podprli: UL Pedagoška fakulteta v okviru internega projekta Gib in njegova sled, Osnovna šola Trnovo, Vrtec Trnovo, Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo, Studio za svobodni ples, društvo, muzej in galerije mesta Ljubljane, Ljubljanski grad.

View Gallery 7 Photos