Hiphoperke Ženska moč so bile najboljše med članskimi malimi skupinami.