Danka Kirsten Dan Jensen je članica predsedstva IDO in predsednica za vse street discipline.