Zoran Plohl in Tatjana Lahvinovič sta druga v Evropi.