Sestri Peček sta z veseljam nastopili na mariborskem odru.